Thrombopoietin

Product Name Description Size Cat.-Nr.
TPO Human Recombinant Human Thrombopoietin 10µg CS-C1134
TPO Human, CHO Recombinant Human Thrombopoietin, CHO 10µg CS-C1227
TPO Mouse Recombinant Mouse Thrombopoietin 10µg CS-C2047