MIG (CXCL9)

Product Name Description Size Cat.-Nr.
MIG Human Recombinant Human MIG (CXCL9) 20µg CS-C1098
MIG Mouse Recombinant Mouse MIG (CXCL9) 20µg CS-C2039