I-TAC (CXCL11)

Product Name Description Size Cat.-Nr.
I TAC Human Recombinant Human I-TAC (CXCL11) 20µg CS-C1084
I TAC Human, His Recombinant Human I-TAC (CXCL11), His Tag 20µg CS-C1203