Beta Defensin

Product Name Description Size Cat.-Nr.
BD 1 Human Recombinant Human Beta Defensin -1 20µg CS-C1250
BD 2 Human Recombinant Human Beta Defensin -2 20µg CS-C1251
BD 3 Human Recombinant Human Beta Defensin -3 20µg CS-C1151
BD 4 Human Recombinant Human Beta Defensin -4 20µg CS-C1252